Strategisk udvikling

Strategi og ledelse: to sider af samme sag

Strategi bliver ikke til noget uden ledelse, og ledelse har ikke noget reelt formål uden mål og strategi. Enhver organisation har behov for tydelige mål og strategier, for hvordan kan du ellers vide, om du er nået frem? Og er succesfuld? Eller hvordan kan du og dine medarbejdere finde den samme vej at gå på frem mod målet?

Strategisk udvikling er ledelse af forandring

Forandringer i moderne tid er langt mindre kontrollable end tidligere. Det stiller enorme krav til ledelse og dit personlige lederskab. Og det stiller krav om, at du tør udvikle og prøve at gå nye veje sammen med din organisation. Det kræver langt mere samskabelse. Det kræver mod til ikke at have svar på og kontrol over alt, men i højere grad kunne navigere i ukendt land. Og det kræver nye metoder for strategiarbejdet, som for eksempel scenarietænkning, design-tænkning eller lignende.

En proces i samarbejde med mig vil ofte indeholde nye metoder og værktøjer i forhold til det, som mange kender. Men det er på ingen måde fri leg. Det er altid en konkret proces, hvor der stilles mange spørgsmål, søges indsigt i data og undersøgelser, skabes rum for kreativitet og nytænkning på vejen til konklusionerne. Det kalder jeg strategi på jysk.

Selve processen omkring den strategiske udvikling er naturligvis en ledelsesopgave. Men den virkelige ledelsesopgave er klart det lange og vedholdende arbejde med at eksekvere i “den daglige drift”. Og det er netop én af mine styrker: at bidrage til eksekvering.

Strategi på jysk

Min forståelse og proces omkring det strategiske udviklingsarbejde tager afsæt i 4 punkter:

  • Hvor er vi?
  • Hvor kan vi komme hen?
  • Hvor skal vi hen?
  • Hvordan kommer vi så derhen?

Igennem processen tager vi sammen på en rejse:

  • Eksistensberettigelse, grundhistorie, værdier
  • “Verdensbilledet” internt og eksternt
  • Ambitioner, muligheder, vision, overordnede mål
  • De overordnede strategier
  • Konkrete handlingsplaner
  • Og hva’ så hva’? Vejen til at få det gjort

Kort sagt: jeg sørger for processen i udviklingen af strategien, men bidrager også til at få strategien sat i værk i praksis.

Robert får mindre i løn, fordi han er skaldet!

Hvorfor har vi ikke en Diversitetsminister? Det er omdrejningspunktet i denne klumme og måske du åbnede, fordi du følte dig provokeret eller nysgerrig: ”Robert bliver da ikke fyret, fordi han er skaldet?!” At være skaldet er jo ikke en gyldig grund til at blive fyret....

læs mere

Det forbudte C-ord!

Det forbudte C-ord har ikke noget med Corona at gøre; det handler om coaching i ledelse, der ganske enkelt er noget rod! I denne klumme kan du bla. læse om * at moderne ledelse handler om "sammen med andre" og ikke "igennem andre" (som de fleste har lært) * at sætte...

læs mere